Rapporter og arkiv

Hos ArchaeoScience forsøger vi så vidt muligt at gøre vores analyser tilgængelige for et bredere publikum. På denne side kan du derfor downloade en række videnskabelige rapporter som pdf-filer, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Rapporterne inkluderer både bygherrerapporter udfærdigede efter Kulturstyrelsens vejledning og rapporter skrevet i forbindelse med større udgravninger og forskningsprojekter. Begge typer er udfærdiget for det ansvarlige museum der forestod udgravningen. Eftertryk er tilladt, men det skal ske med korrekt kildeangivelse.

Bygherre Rapporter:

Andre Rapporter:

Prøvetagnings vejledninger:

InfoArk:

Kontakt 

Pernille Bangsgaard
Adjunkt
Speciale: Dyreknogler
Telefon: +45 51317938
Email: pernille.bangsgaard@sund.ku.dk