ArchaeoScience – Rapporter og arkiv - Statens Naturhistoriske Museum – Københavns Universitet

ArchaeoScience > Arkiv/Downloads

Arkiv/Downloads

Hos ArchaeoScience forsøger vi så vidt muligt at gøre vores analyser tilgængelige for et bredere publikum. På denne side kan du derfor downloade en række videnskabelige rapporter som pdf-filer, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Rapporterne inkluderer både bygherrerapporter udfærdigede efter Kulturstyrelsens vejledning og rapporter skrevet i forbindelse med større udgravninger og forskningsprojekter. Begge typer er udfærdiget for det ansvarlige museum der forestod udgravningen. Eftertryk er tilladt, men det skal ske med korrekt kildeangivelse.


Bygherre Rapporter:


Andre Rapporter:


Prøvetagnings vejledninger:


InfoArk: