XRF & Sediment analyse - ArchaeoScience, Statens Naturhistoriske Museum – Københavns Universitet

ArchaeoScience > Analyser > XRF & Sediment

sediment

XRF Skanning & Sediment Analyse

XRF skanning (x-ray fluorescence spectroscopy) bestemmer og kvantificerer grundstofsammensætningen i jordprøver, mineraler og artefakter. Med to forskellige instrumenter tilbyder vi helt nye muligheder for arkæologisk analyse.

XRF skanning er baseret på røntgen fluorescens, der identificerer og optæller grundstofferne i en prøve, uden hverken at destruere eller kontaminere prøven. 

Den stationære skanner (Itrax Core Scanner) på Statens Naturhistoriske Museum analyserer jordsøjler, mudderkerner og boreprøver. Indledningsvis generes et højopløst farvefoto og røntgenbillede af sedimenterne. Dernæst skannes med intervaller ned til 200 µm og med variable tidsinterval. Således skabes detaljeret viden om sedimenterne, som kan være til stor hjælp for fortolkningen af de arkæologiske lag.

Med håndholdte skannere tilbyder ArchaeoScience også på-stedet XRF skanning. Metoden giver dels et førstehåndsindtryk in-situ af grundstoffernes sammensætning og dels giver det løbende information om eventuelle forandringer under selve udgravningen. Helt unikt kan dette foregå som horisontal fladeanalyse, med jordbundsanalytisk kortlægning af større afrensede flader. Desuden analyseres kunstgenstande og materialer af metal, glas og keramik.

XRF scanninger kan udføres på såvel naturlige som menneskeskabte aflejringer. Data fra disse målinger lokaliserer og præciserer blandt andet:

  • lag med høje indhold af organiske rester
  • antropogene kontaminanter
  • aflejringsforhold
  • sedimentkerners minerogene indhold
  • korrelationsmuligheder af flere kerner fra samme lokalitet
  • cykliske sekvenser i sedimentære aflejringer
  • forurening
  • mobilitet og handel, via proveniens analyse af artefakters metal- og/eller minerogen- sammensætning.

Lokale bevaringsforhold kan byde på udfordringer. Organisk materiale bevares f.eks. mindre godt i tørre aflejringer med rig adgang til ilt. Bioturbation i form af organisk aktivitet (animalsk såvel som botanisk) kan desuden forstyrre de oprindelige aflejringers stratigrafi.

Skanningerne kombineres ofte med andre naturvidenskabelige analysemetoder såsom masse spektroskopi (stabile isotoper), 14C datering og DNA analyse. Endvidere tilbydes pollen- og makrofossil analyse.

Kontakt os for at høre mere om de mange muligheder XRF skanning kan tilbyde arkæologien i dag.